Var du klar over det? Du har altså ansvaret for at lave rottesikring.

Når du eksempelvis ejer et parcelhus eller er ejer af en udlejningsejendom, så er det dit ansvar som husejer at forebygge mod rotter, ifølge Miljøstyrelsens vejledning.

Rotter er små hårdføre dyr. De er smidige nok til at klemme hele kroppen igennem åbninger helt ned til 2 cm i diameter. Altså et hul lidt mindre end en 2-krone i diameter. Desuden er deres tandsæt et våben i sig selv. De kan gnave sig igennem alle materialer der er blødere end jern.
Altså er beton ikke en sikring. Det besværliggør processen for rotterne, ja – men umuliggør den ikke desværre. Og det er dit ansvar som husejer.

Dine pligter

DU HAR BLANDT ANDET PLIGT TIL, AT:

  • Sikre, at affald eller foder ikke er lettilgængeligt for rotter

  • Sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter

  • Undgå rod på ejendommen

  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen

Rottesikring deles op i to former for forebyggelse. Adfærdsændringer og byggetekniske ændringer.
Adfærdsændringer kan eksempelvis være, at du stopper med at fodre fugle på en måde, hvor du samtidigt fodrer rotter.
Byggetekniske ændringer kan eksempelvis være, hvis dine kloakker eller boligens forfatning er i en sådan stand, at det har indflydelse på rotteproblemernes omfang.
Igen; det er dit ansvar som husejer at sikre mod rotter.

Hvorfor ringe efter skadedyrsservice - og droppe at gøre jobbet selv?

 

Læs 6 gode grunde her:

  • Ekspertise og erfaring: Skadedyrsservicevirksomheden Snowa har specialiseret viden og erfaring med at håndtere skadedyr som rotter. Vi er trænet, og forstår rotternes adfærd, levesteder og kender alle bekæmpelsesmetoder.

  • Identifikation og vurdering: Vi kan identificere rotter og vurdere omfanget af problemet. Vi undersøger også potentielle adgangsveje og identificere, hvor rotterne får adgang til bygninger eller områder.

  • Effektive bekæmpelsesmetoder: Snowa har adgang til professionelle bekæmpelsesmetoder og produkter, der er mere effektive end dem, der er tilgængelige for offentligheden. Vi anvender forskellige strategier, herunder fysiske fælder, gift og forebyggende foranstaltninger, der er skræddersyet til den specifikke situation.

  • Sikkerhed: Håndtering af rotter kan være farligt, da rotter kan være bærere af sygdomme og kan bide, hvis de føler sig truet. Snowa har de nødvendige værktøjer og viden til at håndtere rotter sikkert og minimere risikoen for skade eller sygdomsoverførsel.

  • Lovmæssige overvejelser: I visse områder er det lovpligtigt at involvere professionelle skadedyrsservicevirksomheder i rottebekæmpelse. Vi er bekendt med de lokale regler og forskrifter og kan sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

  • Forebyggelse og opfølgning: Skadedyrsservicevirksomheden Snowa giver også råd om forebyggende foranstaltninger for at minimere risikoen for fremtidige rotteproblemer. Vi kan udføre regelmæssig kontrol og opfølgning for at sikre, at rottebekæmpelsen har været effektiv og at problemet ikke vender tilbage.

Det er vigtigt, at vælge en pålidelig og professionel skadedyrsservicevirksomhed med god omdømme. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak og priser – eller for akut indsættelse af skadedyrsbekæmpelse i Aarhus centrum og omegn

Sæt ind hurtigt

Lidt fakta om rotter og mus.

Rotter og mus er smittebærere af mange forskellige sygdomme, som i værste tilfælde kan være dødelige. Og faktisk skal du ikke engang i kontakt med dyret for at blive smittet. Rør du ved noget, som en rotte eller mus har strintet urin på, så er risikoen for at blive smittet der også. Derfor er det vigtigt, at man tager problemet og rotte bekæmpelse samt bekæmpelse af mus seriøst. De fleste rotter og mus er aktive om natten, hvorfor det kan være grunden til, at et rotteangreb opdages sent. Og lader man problemet stå til, så kan det hurtigt udvikle sig – for ét enkelt rottepar kan resultere i over 850 nye rotter på bare ét år. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du får bekæmpet rotter og mus hurtigst muligt, ligesom vi fraråder, at man er i kontakt med de steder og ting, hvor rotterne har været. Læs mere om rotter og mus her.

Vores proces

1. Vi klarlægger problemet

Først er det vigtigt, at vi får klarlagt problemet og omfanget af rotteangrebet. En professionel bygningsgennemgang og røgprøver af stikledninger og kloakrør iværksættes.

2. Arbejdet udføres – rotter udryddes

Med både rottehund, vildtkamera og de bedste rottefælder på markedet får vi bekæmpet og udryddet rotter og mus i dit private hjem eller erhverv.

3. Hus og virksomhed uden rotter

Vi sørger for, at du får bugt med de uvelkomne rotter og mus, så du står tilbage med et rottefrit hjem eller erhverv og som en godt tilfreds kunde.

Vi har tid til din opgave - altid!

Vi hjælper dig med dine problemer med rotter og mus med stor effektivitet, så du kan se resultater med det samme – til din tilfredsstillelse. Og vi gør os umage hver gang! Din tilfredshed er altid vores prioritet, og vi hjælper og rådgiver dig gennem hele forløbet, så du altid er orienteret om omfang og resultater. Vi er altid klar ved telefonen, ligesom vi også er tilgængelige på vagten uden for åbningstid.