6 grumme myter om rotter

Bliv overrasket over, hvad der er sandt!

Videncenter Bolius har med en fin oversigt over de 6 grumme myter om rotter, gjort det synligt, hvilke myter der er sande og hvilke der er falske.

Her er 6 grumme myter om rotter - nogle er sande desværre

Læs herunder de grumme sandheder om rotter:

Rotter kan komme op gennem toilettet?

JA! Rotter kan komme ind i din bolig gennem toilettet. De er stærke og kan løfte helt op til 1,2 kg og dermed også dit toiletlåg.wq

Hvis en rotte knækker en tand, dør den af sult?

NEJ! Rotters tænder vokser 14 cm årligt, og skal derfor hele tiden slibes ned. En beskadiget tand vokser altså hurtigt ud igen.

To rotter bliver til mere end 500 rotter på et år?

JA! Et rottepar kan under ideelle forhold blive til 862 rotter på et år.

Rotter kan klatre lodret

JA! Rotter kan klatre indvendigt i lodrette rør ved at stemme imod siderne. Faktisk kan de med deres skarpe kløer også kravle op ad en lodret ru mur.

Rotter er meget renlige

JA! Rotter er meget renlige og bruger megen tid på at rengøre sin pels, hale og poter. Til gengæld er det slam, de kravler rundt i – og dermed slæber med sig – beskidt og fyldt med bakterier og evt. sygdomme.

Rotter kan kravle op gennem en gulvrist

NEJ! Rotter kan krybe gennem huller på bare 2 cm. Hullerne i din gulvrist er mindre end 2 cm i diameter, og dermed kan rotterne ikke komme igennem. Men er risten ikke skruet fast, kan de skubbe den af, og kravle op.

Dine pligter ift. rotter

DU HAR BLANDT ANDET PLIGT TIL, AT:

  • Sikre, at affald eller foder ikke er lettilgængeligt for rotter

  • Sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter

  • Undgå rod på ejendommen

  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen

Rottesikring deles op i to former for forebyggelse. Adfærdsændringer og byggetekniske ændringer.
Adfærdsændringer kan eksempelvis være, at du stopper med at fodre fugle på en måde, hvor du samtidigt fodrer rotter.
Byggetekniske ændringer kan eksempelvis være, hvis dine kloakker eller boligens forfatning er i en sådan stand, at det har indflydelse på rotteproblemernes omfang.
Igen; det er dit ansvar som husejer at sikre mod rotter.

Hvorfor ringe efter skadedyrsservice - og droppe at gøre jobbet selv?

 

Læs 6 gode grunde her:

  • Ekspertise og erfaring: Skadedyrsservicevirksomheden Snowa har specialiseret viden og erfaring med at håndtere skadedyr som rotter. Vi er trænet, og forstår rotternes adfærd, levesteder og kender alle bekæmpelsesmetoder.

  • Identifikation og vurdering: Vi kan identificere rotter og vurdere omfanget af problemet. Vi undersøger også potentielle adgangsveje og identificere, hvor rotterne får adgang til bygninger eller områder.

  • Effektive bekæmpelsesmetoder: Snowa har adgang til professionelle bekæmpelsesmetoder og produkter, der er mere effektive end dem, der er tilgængelige for offentligheden. Vi anvender forskellige strategier, herunder fysiske fælder, gift og forebyggende foranstaltninger, der er skræddersyet til den specifikke situation.

  • Sikkerhed: Håndtering af rotter kan være farligt, da rotter kan være bærere af sygdomme og kan bide, hvis de føler sig truet. Snowa har de nødvendige værktøjer og viden til at håndtere rotter sikkert og minimere risikoen for skade eller sygdomsoverførsel.

  • Lovmæssige overvejelser: I visse områder er det lovpligtigt at involvere professionelle skadedyrsservicevirksomheder i rottebekæmpelse. Vi er bekendt med de lokale regler og forskrifter og kan sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

  • Forebyggelse og opfølgning: Skadedyrsservicevirksomheden Snowa giver også råd om forebyggende foranstaltninger for at minimere risikoen for fremtidige rotteproblemer. Vi kan udføre regelmæssig kontrol og opfølgning for at sikre, at rottebekæmpelsen har været effektiv og at problemet ikke vender tilbage.

Det er vigtigt, at vælge en pålidelig og professionel skadedyrsservicevirksomhed med god omdømme. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak og priser – eller for akut indsættelse af skadedyrsbekæmpelse i Aarhus centrum og omegn

Vi har tid til din opgave - altid!

Vi hjælper dig med dine problemer med rotter og mus med stor effektivitet, så du kan se resultater med det samme. Og vi gør os umage hver gang! Din tilfredshed er altid vores prioritet, og vi hjælper og rådgiver dig gennem hele forløbet, så du altid er orienteret om omfang og resultater. Vi er altid klar ved telefonen, ligesom vi også er tilgængelige på vagten uden for åbningstid.

Sæt ind hurtigt

Lidt fakta om rotter og mus.

Rotter og mus er smittebærere af mange forskellige sygdomme, som i værste tilfælde kan være dødelige. Og faktisk skal du ikke engang i kontakt med dyret for at blive smittet. Rør du ved noget, som en rotte eller mus har strintet urin på, så er risikoen for at blive smittet der også. Derfor er det vigtigt, at man tager problemet og rotte bekæmpelse samt bekæmpelse af mus seriøst. De fleste rotter og mus er aktive om natten, hvorfor det kan være grunden til, at et rotteangreb opdages sent. Og lader man problemet stå til, så kan det hurtigt udvikle sig – for ét enkelt rottepar kan resultere i over 850 nye rotter på bare ét år. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du får bekæmpet rotter og mus hurtigst muligt, ligesom vi fraråder, at man er i kontakt med de steder og ting, hvor rotterne har været. Læs mere om rotter og mus her.

Vores proces

1. Vi klarlægger problemet

Først er det vigtigt, at vi får klarlagt problemet og omfanget af rotteangrebet. En professionel bygningsgennemgang og røgprøver af stikledninger og kloakrør iværksættes.

2. Arbejdet udføres – rotter udryddes

Med både rottehund, vildtkamera og de bedste rottefælder på markedet får vi bekæmpet og udryddet rotter og mus i dit private hjem eller erhverv.

3. Hus og virksomhed uden rotter

Vi sørger for, at du får bugt med de uvelkomne rotter og mus, så du står tilbage med et rottefrit hjem eller erhverv og som en godt tilfreds kunde.

Hvorfor vælge snowa?

Rykker hurtigt ud

Vi rykker altid hurtigt ud, når du har et problem. Det er vores fornemmeste opgave. Tit og ofte samme dag, eller dagen efter alt efter opgave og hvor akut problemet er.

Fagligheden i top

Vi gør utrolig meget for at holde os helt fremme på fagligheden, så vi kan løse dit skadedyrsproblem så effektivt og problemfrit som muligt.

Tryghed

Dit problem er vores problem. Vi lever af vores fantastiske glade kunder! Vi gør alt, hvad vi kan for at løse dit skadedyrsproblem på bedste vis. Det sætter vi en dyd i.

Dét siger vores kunder

Vi lever af tilfredse kunder, og vi er glade for, når de har lyst til at sige lidt om den oplevelse de har fået hos os.

Ring og vi finder en løsning

Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi bedst og mest effektivt løser dit skadedyrsproblem. Vi rykker hurtigt ud og tager vores arbejde seriøst, så dit problem bliver løst - én gang for alle!